Podsumowanie.

Nauczyciel czyta uczniom wierszyk stanowiący podsumowanie do zajęć – ZAŁĄCZNIK 10 – wierszyk tematyczny:

Wizyta w urzędzie miasta
 
Osiemnaste urodziny to dzień uroczysty -
od teraz można złożyć wniosek o dowód osobisty!
Ale nawet wcześniej możemy otrzymać nasz dowód,
jeżeli będzie ku temu jakiś konkretny powód.
Wtedy rodzic w naszym imieniu wniosek o dowód składa
bo jesteśmy niepełnoletni - taka jest zasada.
Kiedy wniosek o dowód składamy, wtedy jest wymagane,
żeby wpisać najważniejsze osobiste dane:
numer PESEL, imiona, nazwisko rodowe,
datę urodzenia, obywatelstwo, info podstawowe.
Dobrze też wpisać numer telefonu i adres mailowy,
bo może wtedy tryb wydania dowodu będzie ekspresowy.
Ja też po dzisiejszych zajęciach na pewno potrafię
do wniosku o dowód osobisty załączyć fotografię.
I jeżeli we wniosku nie było żadnego błędu,
pozostaje teraz czekać na wiadomość z urzędu,
że mój dowód jest do odbioru. Do urzędu jadę,
podpisuję potwierdzenie odbioru, z wszystkim daję radę.
I od dzisiaj już wiem, że nie ma nic strasznego
w formalnościach związanych z wydaniem dowodu osobistego!