Etap główny

1) Nauczyciel zadaje uczniom pytanie: Jakie dokumenty mogą potwierdzić waszą tożsamość? 

Uczniowie odpowiadają na pytanie (dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport). Uczniowie dostają kartę pracy (ZAŁĄCZNIK NR 2). Ich zadaniem jest dopasowanie nazwy dokumentu do zdjęcia.

Zadanie:

Dopasuj nazwę dokumentu do przedstawiającego go zdjęcia.

  A.  DOWÓD OSOBISTYzdjęcie legitymacji szkolnej 
  B.  PASZPORTZdjęcie paszportu
  C.  LEGITYMACJA SZKOLNAZdjęcie dowodu osobistego

2) Nauczyciel wyświetla zdjęcie przykładowego dowodu osobistego (ZAŁĄCZNIK NR 3). Uczniowie wspólnie omawiają dane zamieszczone w dokumencie.

Zdjęcie dowodu osobistego
Przykładowe zdjęcie dowodu osobistego strona ze zdjęciem https://www.gov.pl/web/gov/dowod-osobisty-informacje
Zdjęcie dowodu osobistego - druga strona
Przykładowe zdjęcie dowodu osobistego strona druga https://www.gov.pl/web/gov/dowod-osobisty-informacje

W dowodzie osobistym umieszczone są następujące dane:

 • imię lub imiona i nazwisko,
 • nazwisko rodowe,
 • imiona rodziców,
 • data i miejsce urodzenia,
 • płeć,
 • zdjęcie,
 • podpis,
 • numer PESEL,
 • obywatelstwo,
 • seria i numer dowodu,
 • data wydania dowodu,
 • data ważności dokumentu,
 • informacja, kto wydał dokument,
 • numer CAN (numer zapisany na awersie oraz rewersie — jako kod kreskowy — e-dowodu).

Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (ZAŁĄCZNIK NR 4), na których znajduje się zdjęcie przykładowego dowodu osobistego z wymazanymi danymi. Zadaniem uczniów jest opisanie zdjęcia z zaznaczeniem wszystkich danych umieszczonych w dokumencie.

Zadanie

Wpisz w odpowiednie miejsca literę oznaczającą dane umieszczane w dowodzie osobistym. Uważaj, nie wszystkie wyrazy będą użyte!

A. imię lub imiona
B. nazwisko
C. nazwisko rodowe
D. imiona rodziców
E. data i miejsce urodzenia
F. płeć
G. zdjęcie
H. podpis
I. numer PESEL
J. seria i numer dowodu
K. data wydania dowodu
L. data ważności
Ł. kto wydał dokument
M. numer CAN
N. obywatelstwo
Dowód osobisty - strona 1 do zadania z polami do wypełnienia
Dowód osobisty - strona 2 do zadania z polami do wypełnienia

3) Nauczyciel rozdaje karty pracy. Uczniowie mogą wykonać zadanie indywidualnie lub w parach. Następnie odczytują opis zdjęć koniecznych do złożenia wniosku oraz wydania dowodu osobistego.

Zadaniem uczniów jest wybranie jednego prawidłowego zdjęcia z czterech podanych propozycji (ZAŁĄCZNIK NR 5).

Zadanie

Zapoznaj się z opisem. Następnie z czterech propozycji zdjęć do dowodu osobistego wybierz jedno, według Ciebie prawidłowe i zaznacz je.

Opis:

Osoba ubiegająca się o wydanie dokumentu załącza do wniosku o dowód osobisty kolorową fotografię:

 • wymiarach 35 × 45 mm,
 • wykonaną na jednolitym, jasnym tle,
 • mającą dobrą ostrość,
 • odwzorowującą naturalny kolor skóry,
 • obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii,
 • pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,
 • przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Propozycje zdjęć do dowodu osobistego:

Rysunki przykładowych zdjęć

4) Nauczyciel rozdaje karty pracy. Uczniowie mogą pracować indywidualnie lub w parach. Czytają informacje na temat pewnego mężczyzny (ZAŁĄCZNIK NR 6). Następnie mają uzupełnić wniosek o wydanie dowodu osobistego (ZAŁĄCZNIK NR 7). 

Opis Jana

Nazywam się Jan Adam Kowalski. Urodziłem się 16 marca 1991 roku w Katowicach. Mój PESEL to 91031627042. Z zawodu jestem informatykiem. Pracuję w firmie zajmującej się naprawą sprzętu komputerowego. Gdy komuś zepsuje się komputer, wtedy może do mnie zadzwonić na numer telefonu 456-501-599 lub napisać wiadomość na adres mailowy jankowalski111@gmail.com. Moja mama Teresa, z domu Nowak, z zawodu była nauczycielką. Tata Ryszard pracował jako górnik. Mam siostrę Annę, która jest ode mnie 5 lat młodsza. Aktualnie mieszkam w centrum Katowic. Mój adres to 40-061 Katowice, ul. Barnaby 16/7. Mieszkam w kawalerce znajdującej się na 4. piętrze. Mam kota o imieniu Alfred i psa o imieniu Reks. Są psotnikami. Niszczą w domu różne rzeczy. Ostatnio dostały w swoje pazury i zęby mój skórzany portfel, który otrzymałem w prezencie na urodziny. Zniszczyły wszystkie znajdujące się w nim dokumenty.

5) Najkrótsza droga

Nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy (grupa A, grupa B, grupa C, grupa D). Rozdaje karty pracy (ZAŁĄCZNIK NR 8) z mapą miasta oraz zaznaczonymi na niej punktem docelowym (urząd miasta) i punktami początkowymi, w których według mapy znajdują się uczniowie (punkt A, punkt B, punkt C, punkt D). Zadaniem grup jest odnalezienie najkrótszej drogi z punktu początkowego (w zależności, do której grupy należą: A, B, C, D, od takiego punktu zaczynają) do punktu docelowego (Urząd Miasta). Przedstawiciel grupy przedstawia rozwiązanie na forum.

Zadanie

Jesteś członkiem jednej z grup (A, B, C, D). O tym, do której grupy należysz, decyduje nauczyciel. Zapoznaj się z poniższą mapą. Twoim zadaniem jest odnalezienie najkrótszej drogi z punktu początkowego (w zależności, do której należysz, zaczynasz od punktu A, B, C, D) do punktu docelowego, jakim jest Urząd Miasta (znajdź go na mapie). Zastanów się, jak wytłumaczyć komuś tę drogę. Użyj sformułowań typu: trzeba iść prosto, wzdłuż ulicy, trzeba skręcić w prawo, trzeba skręcić w lewo, należy przejść przez skrzyżowanie. Przedstawiciel grupy przedstawia gotową trasę na forum klasy.

Mapa rysunkowa z zaznaczonymi punktami z zadania

6) Uczniowie z wykorzystaniem laptopów lub tabletów, wpisując w wyszukiwarkę odpowiednie informacje, mają za zadanie odszukanie dokładnego adresu urzędu miasta / gminy adekwatnego do ich miejsca zamieszkania i zastanowić się, jak można do niego dotrzeć (pieszo, komunikacją miejską).

Adres urzędu oraz informacje zapisują na kartach pracy (ZAŁĄCZNIK NR 9). Uczniowie mogą pracować indywidualnie, w parach lub grupach.

Zadanie

W wyszukiwarce internetowej znajdź dokładną nazwę urzędu miasta / gminy adekwatnego do twojego miejsca zamieszkania. Znajdź adres tego urzędu oraz wyszukaj informacje, jak do niego dotrzeć (pieszo: jaką trasę pokonasz?: komunikacją miejską: autobusem, tramwajem?: jakim numerem linii?). Poniżej wpisz dane.

Nazwa urzędu: ………………………

Dokładny adres urzędu: ………………………

Jak dotrzeć do urzędu? ………………………