ZAJĘCIA POZA KLASĄ – CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ?

Wychowawca 2 tygodnie wcześniej informuje rodziców o planowanych zajęciach POZA KLASĄ w ramach realizacji innowacji „wychodziMY_poza_schemaTY”. Zwraca się z prośbą o umożliwienie uczniom zakupu ryzy papieru. Ustala ze skarbnikiem klasowym zwrot pieniędzy z funduszy klasowych.

Uczniowie wspólnie na zajęciach kupują ryzę papieru, którą odbierają z paczkomatu. Drogę paczki można monitorować wraz z uczniami podczas innych lekcji. 

Uczniowie w trakcie wyjścia edukacyjnego ustnie opisują, jak odebrać przesyłkę w paczkomacie, a także: na czym polega odebranie przesyłki; co trzeba ze sobą zabrać; co w sytuacji, jeśli jest problem z odebraniem paczki. Nauczyciel wyjaśnia, co można wówczas zrobić: telefon do firmy kurierskiej i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Następnie w szkole, po powrocie, uczniowie uzupełniają samoocenę (ZAŁĄCZNIK NR 10).