ZAJĘCIA POZA KLASĄ – CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ?

Wychowawca 2 tygodnie wcześniej informuje rodziców o planowanym wyjściu edukacyjnym i podróży komunikacją miejską w ramach realizacji innowacji „wychodziMY_poza_schemaTY”.

Po realizacji scenariusza W KLASIE, dzień przed planowaną wycieczką komunikacją miejską, wychowawca wypełnia z uczniami Kwestionariusz podróży komunikacją miejską (ZAŁĄCZNIK A). Kwestionariusz przekazuje uczniom wszystkie informacje na temat planowanego wyjścia edukacyjnego.

Zachęcamy do połączenia podróży komunikacją miejską z realizacją innej inicjatywy edukacyjno-wychowawczej, np. z udziałem w spektaklu teatralnym lub seansie filmowym.