ZAJĘCIA POZA KLASĄ – CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ?

Wychowawca 2 tygodnie wcześniej informuje rodziców o planowanej wizycie w piekarni w ramach realizacji innowacji „wychodziMY_poza_schemaTY”. Zwraca się z prośbą o umożliwienie uczniom zakupu pieczywa, które potrzebne jest w domu. Jednocześnie wybiera piekarnię, do której się uda.

Następnie rozdaje uczniom przygotowaną listę zakupów z wpisanymi cenami podstawowych produktów (należy wydrukować dla każdego ucznia kopię ZAŁĄCZNIKA NR 8) oraz prosi rodziców, aby podkreślili wybrane produkty i dali dzieciom potrzebne pieniądze.Uczniowie samodzielnie kupują produkty zaplanowane przez rodziców i pakują je do ekologicznej torby. Następnie w szkole, po powrocie z piekarni, uzupełniają LISTĘ ZAKUPÓW i samoocenę (ZAŁĄCZNIK NR 9).