Savoir-vivre w szkole

Na lekcji z wychowawcą uczniowie wykonywali projekt – plakat przedstawiający zasady dobrego zachowania w szkole. Następnie przez tydzień mieli za zadania do wykonania, które później samodzielnie oceniali i podsumowali. Po takim zadaniu relacje uczeń – nauczyciel i uczeń – uczeń od razu się poprawiły. 🙂