Etap główny

Burza mózgów – Jakie sprawy możemy załatwić na Poczcie?

Zadanie polega pobudzeniu kreatywności uczniów i znalezienie jak największej ilości przykładów spraw, które można załatwić w Urzędzie Pocztowym.
Ćwiczenie można wykonać zadając pytanie na forum klasy a następnie prowadzić rozmowę kierowaną lub zaproponować uczniom pracę grupową lub indywidualną przy wykorzystaniu karty pracy – ZAŁACZNIK 1 – mapa myśli.

Mapa myśli - obrazek do w ćwiczenia

Adresowanie listu.

Zadanie polega na wyjaśnieniu uczniom poprawnych zasad adresowania listu a następnie przećwiczenie w praktyce zdobytej wiedzy.
Nauczyciel wyjaśnia uczniom zasadę prawidłowego adresowania listu. W tym celu można wykorzystać prezentacje genially (https://view.genial.ly/635a2cb0cbfe1b00111c4583)

 • Zwracamy uwagę na informacje jakie muszą znaleźć się w adresie – Imię i nazwisko lub nazwa instytucji, ulica, kod pocztowy i miejscowość.
 • Wyjaśniamy, kto to jest adresat oraz odbiorca, a także informujemy, że na poprawnie zaadresowanej kopercie powinny się znaleźć dane jednego i drugiego.
 • Wskazujemy miejsce ucieszenia na kopercie adresata i odbiorcy.

Uczniowie mają za zadanie poprawnie zaadresować kopertę korzystając z informacji przekazanych przez nauczyciela oraz przykład, który zamieszczony został w prezentacji genially

Ćwiczenie:

Do ćwiczenia wykorzystujemy wzór koperty, który kserujemy dla każdego ucznia – ZAŁACZNIK 2 – Koperta.

Czym jest kod pocztowy?

Zadanie polega na wyjaśnieniu uczniom znaczenia kodu pocztowego.

Kod pocztowy to konkretny numer przypisany danemu regionowi. Regionem może być miejscowość bądź ulica w przypadku większych miast. Małe miejscowości nie posiadają własnego numeru, przypisuje im się numer pobliskiego większego miasta. Polski kod pocztowy ma format dd-ddd (gdzie d oznacza liczbę). Kod wpisuje się na kopercie lub kartce pocztowej po lewej strony miejscowości.

Z Pocztowych Numerów Adresowych (bo taka jest oficjalna nazwa kodów pocztowych) korzystamy w Polsce już od ponad 40 lat. Wprowadzone zostały w 1973 roku w celu uproszczenia procesu sortowania przesyłek pocztowych. Niektórzy mogą spytać jednak, dlaczego sama nazwa miejscowości nie wystarczy, aby nasz list trafił w odpowiednie miejsce? Otóż w Polsce istnieje bardzo wiele miejscowości noszących tą samą nazwę. Dla przykładu, w naszym kraju jest ponad 400 miejscowości o nazwie Stara Wieś i ponad 300 miejscowości o nazwie Podlesie. Kody pocztowe są za to unikatowe i dzięki nim nie ma wątpliwości, dokąd ma trafić nasza przesyłka – nawet gdy korespondencja jest sortowana przez maszynę.

Ćwiczenie:

Wyszukiwanie kodów pocztowych określonych miejscowości lub poszukiwanie danej miejscowości po numerze kodu pocztowego.

Jak możemy wykonać to ćwiczenie?

Sposób 1

Realizujemy ćwiczenie jako indywidualną lub grupową pracę uczniów. Udostępniamy uczniom link oraz kod QR – ZAŁĄCZNIK 3 – Kod QR do internetowej wyszukiwarki kodów pocztowych.

Kod QR oraz link do wyszukiwarki kodów pocztowych

Uczniowie wykorzystując tablety lub własne telefony komórkowe wykonują poniższe zadania:

I. Wyszukaj kod właściwy dla ulicy, na której mieszkasz.
II. Wyszukaj kod pocztowy dla ulicy Wiejskiej w Warszawie.
III. Ustal dla jakiego miasta, które ma dwuczłonową nazwę jest kod 33-300
IV. Podaj kod pocztowy dla Sandomierza.

Sposób 2

Nauczyciel może wykonać poniższe ćwiczenia w formie pokazu wyszukiwania kodów pocztowych.
https://tiny.pl/wnsgc

Druki do różnych usług pocztowych.

Zadanie polega na zaprezentowaniu uczniom druków pocztowych do realizacji określonych usług realizowanych przez Pocztę Polską.

Nauczyciel do pokazania druków pocztowych wykorzystuje wcześniej zamieszczoną prezentację genially (https://view.genial.ly/635a2cb0cbfe1b00111c4583)

Lista druków w prezentacji genially:

 • Polecona przesyłka listowa.
 • Potwierdzenie dla nadawcy otrzymania przez adresata poleconej przesyłki listowej.
 • Nadanie paczki.
 • Awizo – informacja od poczty, że jest dla mnie na poczcie paczka lub list polecony.

Jaki list wysłać – ekonomiczny czy priorytetowy?

Zadanie polega na wyjaśnieniu uczniom różnicy pomiędzy przesyłką ekonomiczną a priorytetową. Dodatkowo uczniowie będą mieli za zadanie wykonanie prostych obliczeń matematycznych ustalając różnicę w cenie pomiędzy wskazanymi rodzajami przesyłek.

Nauczyciel wskazuje różnice pomiędzy przesyłkami – ekonomiczną a priorytetową.

 • Przesyłka priorytetowa dotrze do adresata szybciej.
 • Zostanie ona dostarczona w godzinach dopołudniowych.
 • Przesyłka priorytetowa jest droższa od przesyłki ekonomicznej.

Ćwiczenie:

Uczniowie w grupach zadaniowych lub indywidualnie wykonują następujące zadanie. Na podstawie tabeli oblicz o ile droższa jest przesyłka priorytetowa od ekonomicznej dla formatu przesyłki od 500 do 1000 g.
Tabelę opłat prezentuje ZAŁĄCZNIK 4 – Tabela opłat. Można ją także znaleźć w zamieszczonej wcześniej prezentacji genially (https://view.genial.ly/635a2cb0cbfe1b00111c4583) i wyświetlić uczniom.

Przesyłka listowa nierejestrowane, w tym kartka pocztowa, nadane również na postne restanteEKONOMICZNAPRIORYTETOWA
Format S do 500 g3,90 zł4,80 zł
Format M do 1000 g4,60 zł5,40 zł
Format L do 2000 g7,20 zł8,00 zł

Rozwiązanie:

Dane:

 • Przesyłka od 500 do 1000 g. to przesyłka, która w tabeli została określona jako „M”.
 • Przesyłka ekonomiczna w formacie „M” kosztuje – 4,60 zł.
 • Przesyłka priorytetowa w formacie „M” kosztuje – 5,40 zł.
 5,40
-4,60
-----
 0,80

Odpowiedź: Przesyłka priorytetowa jest droższa od przesyłki ekonomicznej o 80 groszy.


Wizyta na poczcie.

Zadanie polega na odegraniu przez uczniów krótkich scenek sytuacyjnych dotyczących wizyty w Urzędzie Pocztowym i rozmowy klienta z urzędniczką/urzędnikiem – ZAŁĄCZNIK 5 – Scenki sytuacyjne.

SCENKA 1

Interesant 1: Dzień dobry.
Urzędnik pocztowy: Dzień dobry. W czym mogę pomóc?
Interesant 1: Poproszę kopertę oraz znaczek na list.
Urzędnik pocztowy: Czy list jest adresowany do adresata w kraju czy zagranicę?
Interesant 1: List jest adresowany do mojego przyjaciela, który mieszka w kraju.
Urzędnik pocztowy: Czy list ma być przesyłką ekonomiczną czy priorytetową?
Interesant 1: Bardzo chciałbym, aby mój przyjaciel otrzymał list jak najszybciej, zatem proszę znaczek na list priorytetowy.
Urzędnik pocztowy: Proszę bardzo – znaczek na list. Proszę go przykleić na kopertę a następnie przynieść list do mnie do okienka. Przybiję stempel pocztowy i skieruję do wysyłki.

SCENKA 2

Interesant 2: Dzień dobry.
Urzędnik pocztowy: Dzień dobry. W czym mogę pomóc?
Interesant 2: Chciałabym/Chciałbym wysłać paczkę do mojej babci, z prezentem na święta.
Urzędnik pocztowy: Czy ma Pani/Pan wypełniony druk na tę przesyłkę?
Interesant 2: Nie, nie mam.
Urzędnik pocztowy: Proszę zatem wypełnić druczek i wrócić z nim oraz z paczką do okienka.
Interesant 2: Ile będzie kosztowało wysłanie tej paczki?
Urzędnik pocztowy: Po wypełnieniu druczku zważymy tę paczkę i ustalimy cenę przesyłki, ponieważ zależny ona od ciężaru tej przesyłki.
Interesant 2: Rozumiem, zatem do zobaczenia za chwilkę.
Urzędnik pocztowy: Do zobaczenia.

SCENKA 3

Interesant 3: Dzień dobry.
Urzędnik pocztowy: Dzień dobry. Słucham Panią/Pana?
Interesant 3: Otrzymałem do skrzynki awizo, chciałem odebrać przesyłkę.
Urzędnik pocztowy: Oczywiście, poproszę o awizo.
Interesant 3: Proszę. (przekazuje awizo).
Urzędnik pocztowy: Dziękuję. Już szukam przesyłki.
Po chwili…
Urzędnik pocztowy: Odnalazłem przesyłkę. Poproszę o dokument tożsamości ze zdjęciem.
Interesant 3: Proszę. (podaje legitymację szkolną).
Urzędnik pocztowy: Tak wszystko się zgadza. (przekazuje przesyłkę)
Interesant 3: Dziękuję. Do widzenia.
Urzędnik pocztowy: Do widzenia.

SCENKA 4

Interesant 4: Dzień dobry.
Urzędnik pocztowy: Dzień dobry. Słucham, w czym mogę pomóc?
Interesant 4: Chciałam/Chciałem opłacić czynsz za mieszkanie.
Urzędnik pocztowy: Oczywiście. Poproszę o przekaz.
Interesant 4: Proszę.
Urzędnik pocztowy: Poproszę 562,5 zł. Koszt dokonania przekazu na poczcie wynosi 2,5 zł
Interesant 4: Rozumiem. Proszę pieniążki
Urzędnik pocztowy: Dziękuję. I jeszcze potwierdzenie dokonania opłaty.